13 12 17 01

Міністерство інфраструктури України розробило проект закону "Про мультимодальні перевезення", який визначає правові та організаційні засади мультимодальних перевезень в Україні і спрямований на створення умов для їх розвитку та вдосконалення.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передаетБізнесЦензор.

Згідно з текстом документа, мультимодальні перевезення вантажів визначено як перевезення двома або більше видами транспорту, які організовуються під відповідальністю оператора таких перевезень на основі єдиного договору про мультимодальні перевезення.

Замовником послуг мультимодальних перевезень є вантажовідправник, який за договором про перевезення самостійно або через представника, який діє від його імені, доручає оператору мультимодальних перевезень організувати і виконати їх.

Оператором мультимодальних перевезень виступає суб'єкт господарювання, який уклав договір змішаного перевезення і діє в якості експедитора і перевізника під час його виконання.

У документі зазначається, що державне регулювання мультимодальних перевезень здійснюється Кабінетом міністрів України, центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх повноважень.

Держрегулювання такої галузі, на думку авторів документа, необхідно для: забезпечення реалізації єдиної політики формування ринку послуг в сфері мультимодальних перевезень через реалізацію єдиної економічної, інвестиційної, науково-технічної та інноваційної політики; заохочення конкуренції, створення рівних можливостей для суб'єктів господарювання в сфері таких перевезень; сприяння залученню інвестицій в розвиток мультимодальних перевезень; захисту економічних і законних інтересів суб'єктів господарювання в цій сфері.

Також законопроект передбачає державну підтримку сегмента мультимодальних перевезень для розвитку транспортно-логістичної інфраструктури цих перевезень; створення умов для залучення інвестицій; впровадження податкових пільг, спеціальних податкових режимів для операторів мультимодальних перевезень; надання державних дотацій, субвенцій для будівництва і облаштування терміналів мультимодальних перевезень, створення умов для розвитку державно-приватного партнерства; зростання транзитних перевезень і залучення додаткових вантажних потоків.

У терміналах мультимодальних перевезень, згідно із законопроектом, можуть проводитися митний та інші види контролю, а також митне оформлення вантажів і транспортних засобів, що переміщуються через державний кордон України.

Також документ регулює права і обов'язки оператора і замовника мультимодальних перевезень. Так, оператор мультимодальних перевезень зобов'язаний, зокрема, забезпечити безпеку і збереження вантажу при мультимодальних перевезеннях; відшкодувати шкоду, заподіяну майновим інтересам власника вантажу.

Замовник послуги мультимодального перевезення зобов'язаний: надати оператору мультимодальних перевезень повну, точну і достовірну інформацію щодо найменування, кількості, якості та інших характеристик вантажу, його властивостей, умов його зберігання і перевезення, іншу інформацію, необхідну для виконання оператором мультимодальних перевезень; надати оператору перевезень документи санітарного та інших видів державного контролю і нагляду для забезпечення безпечних умов перевезення вантажу.

У разі здійснення змішаного перевезення в міжнародному сполученні, замовник зобов'язаний надати документи, що стосуються вантажу, необхідні для здійснення митного контролю.

У разі знищення або пошкодження вантажу оператор несе відповідальність перед власником вантажу в розмірі, який не перевищує заявленої при прийнятті до змішаної перевезенні вартості вантажу, але не більше суми відшкодування, передбаченої Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів, Женева, 1956, з розрахунку за один кілограм втраченого або пошкодженого вантажу.

Замовник послуг мультимодальних перевезень несе відповідальність за шкоду, завдану їй оператором змішаного перевезення, якщо така шкода була заподіяна з вини або недбалості замовника послуг мультимодальних перевезень.

Міністерство інфраструктури відзначає, що вказаний документ розроблений за участю експертів ЄС в рамках другого компоненту проекту технічної допомоги ЄС "Підтримка імплементації угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні" для вдосконалення мультимодальних перевезень.

За матеріалами https://biz.censor.net.ua

По материалам Источник:https://biz.censor.net.ua/n3038758