03.01.18 02

ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) представило проект актуалізованої Стратегії розвитку морських портів України на період до 2038 року. Відповідний документ опублікований на сайті Міністерства інфраструктури 29 грудня 2017 року.

Згідно з повідомленням прес-служби Мінінфраструктури, підставою для актуалізації Стратегії розвитку морпортів стали кілька ключових факторів, в числі яких - завершення короткострокового періоду розвитку морських портів (до 2018 року); події, пов'язані з анексією Криму і закриттям п'яти морських портів; геополітичний конфлікт на Сході України (російська окупація частини території Донецької та Луганської областей); значна переорієнтація і втрата вантажопотоків, особливо транзитних; приведення положень Стратегії у відповідність з основними принципами реалізації Національної транспортної стратегії до 2030 року та інші фактори.

В рамках актуалізованої Стратегії здійснено аналіз існуючих вантажопотоків, стану морських портів, їх основних переваг та недоліків, а також сформований прогноз вантажопотоків, зокрема, на основі звітів Міжнародного валютного фонду World Economic Outlook.

Цілями оновленої Стратегії є визначення концептуальних засад формування державної політики планування та розвитку портової галузі, спрямованих на забезпечення потреб зовнішньої торгівлі країни в якісних морських перевезеннях; підвищення ефективності використання наявних потужностей в морпортах і збалансований розвиток нових з достатньою пропускною здатністю наземної інфраструктури; поліпшення сервісу в морпортах і забезпечення оптимальної логістики вантажів.

Досягти зазначених цілей передбачається за допомогою збалансованого розвитку та ефективного використання портових потужностей на інноваційній основі (пріоритетний напрямок 1), забезпечення конкурентоспроможної логістики і поліпшення сервісу в морських портах (пріоритетний напрямок 2), оптимізації системи управління в сфері морських портів (пріоритетний напрямок 3).

Однією з найважливіших завдань, яке стоїть перед ДП «АМПУ» в рамках реалізації оновленої Стратегії, стане підготовка Генерального плану розвитку морських портів, який забезпечить чітке визначення шляхів розвитку галузі і особливо морських портів як в морській частині, так і наземної (перевантажувальні потужності, підхідні шляху, енергопостачання та ін.). Це забезпечить можливість розробки документа, здатного відобразити загальну картину розвитку морегосподарського комплексу.

Розробником проекту акта є Міністерство інфраструктури. «Зауваження та пропозиції до проекту акта можуть надсилатися зацікавленими юридичними та фізичними особами протягом 30 днів з дня опублікування в Департамент реформування і функціонування морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури», - сказано в повідомленні.

Діюча 25-річна Стратегія розвитку портів до 2038 року розроблена в 2013 році на виконання Закону України «Про морські порти».

За матеріалами http://ports.com.ua